Ze života klubu

Zápis ze zasedání výboru oddílu Sportovního šermu Zlín, konaného 30.7.2020

. Výbor se sešel v restauraci u „Máců“. Přítomni byli: členové výboru - Zdeněk Dřímal, Zdeněk Hynek, dále byli přítomni – Norbert Pelc, Zdeněk Traub, Robert Schindler, Jakub Gerža. Omluveni byli: Robert Drozd, Jakub Omelka.

 

Hlavním důvodem zasedání byla písemná abdikace Zdeňka Maloně na funkci předsedy oddílu z důvodu dlouhodobé nemoci (viz email). Bylo rozhodnuto, se souhlasem Jakuba Gerži, o jeho kooptaci do výboru oddílu. Současně byl navržen, požádán, aby vykonával funkci předsedy oddílu, s čím jmenovaný souhlasil.

 

Závěr je následující:: výbor oddílu Sportovního šermu Zlín bude mít i nadále počet pěti osob a to v tomto složení: Jakub Gerža, Robert Drozd, Zdeněk Dřímal, Jakub Omelka, Zdeněk Hynek. Tato kooptace bude dodatečně schválená na valné hromadě oddílu, která se bude konat v měsíci září 2020. Termín bude upřesněný na treninku, který začíná dne 7.9.2020. Zlín, 31.7.2020

Zapsal Zdeněk Hynek


Valná hromada za rok 2018
18.leden 2019 v 17 hod v restauraci U Kajmana

program

 • 1. Zahájení
 • 2. Zpráva o činnosti
 • 3. Zpráva o hospodaření
 • 4. Zpráva Revizní komise
 • 5. Rozprava
 • 6. Ukončení

Zápis z Valné hromady

foto
foto foto


Ukončení roku 2018
šermíři Sportovního šermu Zlín.

   

Tak, jako každoročně, tak i letos šermíři Sportovního šermu Zlín, se sešli dne 17. 12. 2018, u dobrého Vánočního punče na Náměstí Míru ve Zlíně. Tentokrát byl na náměstí postaven stan i se živou hudbou, takže předvánoční náladu nekazilo chladné počasí. Na závěr roku jsme si popřáli, krásné Vánoční svátky a všechno nejlepší v nadcházejícím Novém roce 2019.

Zapsal : Zdeněk Traub

Setkání zlínských šermířů k 75. výročí založení šermu ve Zlíně

Informace k připravovanému setkání jsou zde

Klubové příspěvky

Připomínáme, že oddílové příspěvky (členové 2500 Kč, důchodci 2000 Kč, přispívající 500 Kč), lze hradit na pouze na účet 597 484 4001/5500, buď najednou za celý rok nebo pololetně na účet . Termím pro zaplacení je 30.9.2018. druhý půlrok 31.1.2019.

Letos se tělocvična platí tak, jak jsme ji objednali. Vloni se platily jen hodiny, které jsme "spotřebovali". Tělocvičnu musíme platit vždy, ať nás přijde 20 nebo jen dva!!! Proto choďte na treninky!!!

Za výbor Zd. Maloň

Návrh na prázdninové setkávání šermířů Sportovního šermu Zlín, 2018

il_fotoVážení přátelé, Dovoluji si Vás oslovit v duchu více, jak čtrnáctileté tradice, kdy jsme se vždy o prázdninách scházeli na zahrádce nějaké restaurace. Nevím, proč současný Výkonný výbor mlčí, ale myslím, že zaběhnuté tradice se nemají rušit, zvláště, když právě mimo tělocvičnu se soudržnost a přátelství ve sportovním  klubu nejvíce utužuje. Proto navrhuji, abychom se sešli v 17:00 hodin ve čtvrtek dne 12. 7. 2018 na zahrádce restaurace U Máců, kde bychom se dohodli na další organizaci setkávání šermířů Sportovního šermu Zlín. Prosím, sdělte mi Váš názor do 20.00 hodin dne 10. 7. 2018, ať je Váš názor jakýkoliv. Zároveň tímto potvrďte Vaší účast na setkání. Restauraci U Máců jsem volil proto, že všichni mají k dispozici Městskou dopravu na obě strany. Samozřejmě, že na této restauraci netrvám, pokud máte jiný návrh, tak ho sdělte všem osloveným. 

2. setkání členů Sportovního šermu Zlín, bude ve čtvrtek 19. 7. 2018, od 17:00 hodin, opět na zahrádce restaurace U Máců

3.další setkání se uskuteční ve čtvrtek 26. 7. opět od 17 hodin.         

S pozdravem,  Šermu zdar!!!         

Zdeněk Traub

Ukončení šermířské sezóny
2017/2018

Ve čtvrtek dne 21. 6. 2018 od 17:00 hodin se uskutečnilo v restauraci U Kajmana slavnostní ukončení šermířské sezóny 2017/2018. I když byli pozváni všichni členové Sportovního šermu Zlín, zúčastnili se jenom kolegové, kteří to opravdu myslí s naším sportovním klubem vážně.

Kromě projednání běžných, osobních záležitostí a starostí, na tomto ukončení, byli přítomní seznámeni s výsledky našich mladých šermířů na Mistrovství ČR v šermu fleretem juniorek, kadetek, žáků, mladších žáků a mladších žaček. Rovněž tak bylo předneseno umístění našich mladých šermířů v žebříčcích Českého šermířského svazu za období 2017/2018. Byly vyhodnoceny žebříčky v šermu fleretem juniorek, žáků, žaček, seniorek, kadetek, mladších žáků, mladších žaček a kadetů v šermu kordem.

Dále bylo konstatováno, že za minulé období, Sportovní šerm Zlín, utrpěl finanční ztráty z důvodu nepožádání o předělení finančních grantů z firmy Greiner Slušovice a z KÚ Zlín.

Bylo konstatováno, že je potřeba oslovit naše bývalé sponzory i přidělení finančních grantů, včetně oslovení Okresní organizace ČUS a Krajské organizace ČUS. Rovněž tak bylo konstatováno, že zachováme organizování turnaje v šermu, O Vánoční pohár a organizováni turnaje v šermu veteránů O Pohár hejtmana Zlínského kraje.

Zapsal : Zdeněk Traub

Praha, 8. 6. 2018, setkání jubilantů a pamětníků českého šermuZe setkání účastníků

V pátek, 8. 6. 2018, se skupinka členů Sportovního šermu Zlín ( Taťána Traubová, Dagmar Juráňová, Iva Hynková, Zdeněk Hynek a Zdeněk Dřímal ), zúčastnila v Praze setkání jubilantů a pamětníků českého šermu.

. V pátek 8.6.2018, skupinka šermířů Sportovního šermu Zlín, dorazila do Prahy s hodinovým zpožděním (vlak měl hodinu výpadek ), avšak to naprosto nevadilo, protože takto se mohli po ohlášení v místě ubytování (Hotel Hasa ), okamžitě ubytovat. Po ubytování naši šermíři vyrazili na prohlídku Prahy. Tramvají a posléze metrem, přijeli na stanici Malostranská, odkud se pěšky po zámeckých schodech ( někteří sotva chodí ), vydali na Pražský hrad. Z Hradu putovali do naší oblíbené restaurace Kelixír ( Pod Jánským Vrškem ), odkud po občerstvení Nerudovou ulicí sešli na Malostranské náměstí, Karlův most, Staroměstské náměstí, kde chvíli sledovali přípravu na pochod Avonu, který měl vyrazit na pochod Prahou v sobotu 9. 6. 2018

. Z Malostranského náměstí se pomalu přesunuli do místa setkání pamětníků a jubilantů českého šermu, do Hotelu Amarilis. Zde, po tradičním přivítání sekretářkou ČŠS, Kamilou Vincencovou, rozdání pamětních diplomů jubilantům a občerstvení účastníků setkání, se rozproudila volná zábava. Naši šermíři se pozdravili se spoustou šermířů veteránů, které znají z účastí na veteránských soutěžích. Zajímavostí bylo, že Táňa Traubová se pozdravila s jednou ze svých soupeřek z Mistrovství ČSSR, z roku 1964, Jarkou Strojilovou z Olomouce. Samozřejmě, že si měli hodně co povědět. V pozdních večerních hodinách naši šermíři, odjeli zpět na hotel, kde byli rádi, že po tak náročném dni, mohli v klidu zalehnout. V sobotu ráno, se skupinka našich šermířů rozdělila, Dáša Juráňová, hned ráno odjela domů, manželé Hynkovi šli pozdravit svoji příbuznou někde v Praze a Táňa Traubová a Zdeněk Dřímal opět jeli na Staroměstské náměstí, a přes Karlův most se dostali na Kampu a Kampou prošli kolem domu Jana Wericha do parku k galerii u Sovových mlýnů.

Vzhledem k časové tísni, prohlídka Prahy byla ukončena a všichni spěchali na vlak, směr Zlín. Bohužel, ze zdravotních důvodů se tohoto setkání nemohli zúčastnit další pozvaní členové Sportovního šermu Zlín, kteří s určitostí napraví příští rok, kdy plánujeme vyrazit do Prahy v co největším počtu. :

Zapsal : Zdeněk Traub

18.dubna 2018 se uskutečnila Valná hromada spolku Sportovní šerm Zlín

Bylo zvoleno nové vedení klubu a předneseny zprávy za minulé období.

Zápis z Valné hromadyve formátu PDF je ZDE

Zápis z první shůze nového výboru ve formátu PDF je ZDE

   

 

 

Dne 9.1.2017 nás opustila po dlouhé nemoci členka našeho šermířského klubu Hanka Galatíková.
Čest její památce.

18. 11. 2016 se uskutečnila Valná hromada Sportovního šermu Zlín

Po následném zasedání zvoleného výkonného výboru bude výbor pracovat v tomto složení:

Martin Vrla, předseda klubu

Eda Navrátil, první místopředseda

členové: Božena Wilková, Dalibor Burk, Robert Drozd

 

Revizní komise: Blanka Jakešová,Zdeněk Maloň, Víchová

 

Valnou hromadu řídil odstupující předseda Zdeněk Traub
Část zvoleného výboru. Ve čtvrtek byl novým výborem zvolen předsedou Martin Vrla
Celý zápis schůze je zde ve formátu PDF

 

Klepnutím na fotografii si ji zvětšíte do nového okna prohlížeče

 

Valná hromada Sportovního šermu Zlín

V souladu s usnesením Výkonného výboru Sportovního šermu Zlín a v souladu s odsouhlasenými Stanovami Sportovního šermu Zlín, svolávám řádnou volební Valnou hromadu Sportovního šermu Zlín. Volební Valná hromada bude dne 18. 10. 2016, od 17:30 hodin v salónku restaurace U Barona na Obecinách, Štefánikova 143, 760 01 Zlín. K restauraci se dostanete trolejbusem č. 8,9, 11,12 – zastávka Příční - lékárna Revmavita a autobusem č. 31, zastávka Slínová.

Program Valné hromady :

 1. Prezentace pozvaných
 2. Volba pracovního předsednictva Valné hromady ( předseda Valné hromady, skrutátor, zapisovatel )
 3. Zpráva skrutátora o volbě pracovního předsednictva
 4. Zpráva o hospodaření Sportovního šermu Zlín, za uplynulé volební období – paní Božena Wilková
 5. Zpráva o kontrole hospodaření – předseda revizní komise – paní Blanka Jakešová
 6. Zpráva o činnosti Sportovního šermu Zlín – pan Zdeněk Traub
 7. Zpráva skrutátora o přípravě volby nového Výkonného výboru Sportovního šermu Zlín
 8. Volba nového Výkonného výboru Sportovního šermu Zlín, na další volební období ( 3 roky )
 9. Volba nové revizní komise na další volební období ( 3 roky )
 10. Zpráva skrutátora o správnosti voleb
 11. Diskuze
 12. Přestávka na poradu nového Výkonného výboru a volba předsedy a místopředsedy Sportovního šermu Zlín ( volí Výkonný výbor )
 13. Závěr Na Valné hromadě bude malé pohoštění.

Žádáme účastníky Valné hromady o dochvilnost a k vážnému přístupu k volbě nového Výkonného výboru Sportovního šermu Zlín.

Za současný Výkonný výbor Sportovního šermu Zlín Zdeněk Traub
 
Starší články jsou přesunovány do oddílu Starší články