Starší data 13

Fotografie členů klubu 2016

Foto z 26.9.2016
Foto z pondělního tréninku 26.9.2016

Foto členů klubu z 29.9.2016
Foto ze čtvrtečního tréninku 29.9.2016

 

O Pohár hejtmana Zlínského kraje 2016 - hodnocení

V sobotu 7. 5. 2016, proběhl ve sportovní hale SPŠ Zlín, již 8. ročník mezinárodního turnaje v šermu veteránů O Pohár hejtmana Zlínského kraje.

Pořadatelem již tradičně byl šermířský oddíl Sportovního šermu Zlín. Nad turnajem převzal záštitu opět tradičně hejtman Zlínského kraje, jehož na turnaji zastupoval opět tradičně statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje, pan Ing. Jaroslav Drozd. I když mnozí čeští šermíři vyčítali pořadatelům, že turnaj je pořádán v nevhodnou dobu, současně s turnajem ve Zlíně se konalo v Anglii MS družstev v šermu veteránů, jehož se zúčastnili i šermíři z České republiky, přesto, kromě šermířů z České republiky zde startovali v hojném počtu šermíři z Maďarska a Slovenska.

Šermířům Sportovního šermu Zlín, se tentokrát moc nevedlo, kromě dílčích umístění do 4. místa pro naše zástupce cenné kovy nezazvonily. Avšak dle mého názoru přece jenom jednu velkou zlatou medaili Sportovní šerm Zlín získal a to za perfektně organizovanou soutěž. Je zde nutno poděkovat řediteli turnaje, Karlu Hůtovi a jeho tiskovému středisku, kde perfektně zpracovávala výsledky a diplomy Lucie Hůtová, pokladně, Božence Wilkové, pracovníkům v bufetu, Haně Galatíkové a Honzovi Burkovi, fotografovi turnaje, Jiřímu Pekárkovi, dopravě technického vybavení, včetně montáže a demontáže šermírny, Zdeňku Maloňovi, Zdeňku Dřímalovi, Norbertu Pelcovi, Robertu Drozdovi, Pavlovi Salajkovi, Zdeňku Hynkovi, Janu Burkovi, Filipu Burkovi, Daliboru Burkovi, Martinu Vrlovi, Markovi Bukovském, Zdeňku Traubovi a Eduardu Navrátilovi . Rovněž je nutno pochválit perfektně připravený lékařský dozor, který vedl MUDr . Pavel Salajka a Taťána Traubová, obětavé a bezchybné rozhodování Zdeňka Hynka a v neposlední řadě zajištění cen pro vítěze, které nám poskytl KÚ ve Zlíně a další ceny , které zajistil Robert Drozd.

Všem veliké děkuji, jak za reprezentaci, tak za nezištnou pomoc při organizaci turnaje.

Za výbor Sportovního šermu Zlín Zdeněk Traub, předseda

Vánoční turnaj mládeže 2015

V 48. a 49. týdnu proběhl v rámci tréninkových hodin Vánoční turnaj 2015 pro naši oddílovou mládež. Šermovalo se fleretem a kordem. Šerm fleretem byl posílen o chlapce, kordisty. Skupinu tudíž tvořilo 8 šermířů a šermířek, společně. Skupina třech kordistů byla také posílena o tři fleretisty na šest soutěžících celkově. Ve fleretu  celkově zvítězila Míša Hluchá, která celý turnaj absolvovala bez porážky. V kordu celkově zvítězil Filip Burk s jednou porážkou. Dobrého umístění dosáhla i Dorotka Víchová, která v obou zbraních vybojovala druhé místo. Poděkování za šermířské výkony zasluhují ale všichni zúčastnění.      

Výsledky ve fleretu:   Výsledky v kordu: 
1. Michaela Hluchá
2. Dorota Víchová
3. Filip Burk
4. Jan Burk
5. Ivan Vícha
6. Kateřina Hluchá
7. Tomáš Bellay
8. Ema Víchová
1. Filip Burk
2. Dorota Víchová 
3. Jan Burk
4. Tomáš Bellay  
5. Michaela Hluchá  
6. Ivan Vícha  

Ilja Opavský

 

Vypomínkový turnaj na Jana Schindlera

V pohodě a kamarádské atmosféře se 7. listopadu uskutečníl v prostorách Sokolovny v Prštném vzpomínkový turnaj na výborného Zlínského šermíře a dobrého kamaráda Jana Schindlera.

Celou tuto velmi zdařilou akci připravenou šermiřským oddílem ASPV SK ZLÍN se podařilo uskutečnit za velké a nezištné pomoci vedení a členů Sportovního šermu Zlín. Bylo potěšující, že byla přítomná Janova manželka, která pak při vyhlášení pořadí předala cenu za první místo ve fleretu a všem pak s poděkováním za účast pamětní list.

Že sport přináší sebou i možnost úrazu, jsme se bohužel přesvětčili i v tomto turnaji. Zdenkovi přejeme brzké uzdravení.

Co dodat...? Já říkám,za rok naschledanou.

Robert Schindler

Výsledky v jednotlivých zbraních :

KORD

 1. Mira Váhala
 2. Zdenek Maloň
 3. Zdenek Dřímal
 4. Radim Vajda
 5. Robert Schindler
 6. Silvie Hluchá

FLERET

 1. Mira Váhala
 2. Robert Schindler
 3. Silvie Hluchá
 4. Radim Vajda
 5. Zdenek Maloň
 6. Ilja Opavský
 7. Martin Vrla

Tento turnaj byl současně pro oddíl Sportovního šermu Zlín i turnajem „Vánočním“, který každoročně náš oddíl pořádá.

Výsledky „Vánočního turnaje“

KORD FLERET
 1. Zdenek Maloň
 2. Zdenek Dřímal
 3. Silvie Hluchá
 1. Silvie Hluchá
 2. Zdenek Maloň
 3. Ilja Opavský
 4. Martin Vrla

Galerie fotografií je v oddílu: Galerie foto  

V sobotu 9.5.2015, se ve Zlíně ve Sportovní hale SPŠ Zlín, uskutečnil již VII. ročník turnaje v šermu veteránů
O pohár hejtmana Zlínského kraje.

Turnaje se zúčastnili kromě šermířů veteránů z České republiky ( Orel Hradec Králové, TJ Baník Most, Slavoj Český Těšín, USK Praha, Jiskra Havlíčkův Brod, Klub šermu SK Zlín, Šerm Sokol Šternberk, ASPV SK Zlín, TJ Lokomotiva Plzeň, Slovácká Slávia Uherské Hradiště, TJ Dukla Olomouc, TJ Lokomotiva Teplice, TJ Lokomotiva Karlovy Vary, Sokol Brno I, TJ Dukla Praha, TJ Sokol Židenice, SC Praha, VŠTJ Fakulta stavební Praha, Sportovní šerm Zlín ), i šermíři veteráni ze Slovenska, Polska a Maďarska.

V této velké šermířské konkurenci, se však šermíři z klubu Sportovního šermu Zlín, neztratili a naopak svými sportovními výsledky ukázali, že patří do předních pater České veteránské šermířské asociace. Šermíři Sportovního šermu Zlín, získali 1 zlatou medaili, 5 stříbrných medailí, 4 bronzové medaile a několik dalších umístění v popředí sportovních výsledků.

Ovšem, ta největší a nejdůležitější zlatá medaile, patří všem těm, kteří se podíleli na zdárném průběhu celého turnaje.    

Chtěl bych poděkovat Martinu Vrlovi za včasnou dopravu a odvoz věkerého technického vybavení do Ostravy, Opavy a Olomouce.    

Chtěl bych poděkovat Zdeňku Maloňovi a Zdeňku Dřímalovi, za kvalitní organizaci technického zabezpečení turnaje (dovoz a odvoz technického vybavení, příprava a montáž šermírny včetně její demontáže).    

Chtěl bych poděkovat řediteli turnaje, Karlovi Hůtovi, za bezchybnou organizaci samotného turnaje a skvělý chod tiskového střediska turnaje (Lucie Hůtová).    

Chtěl bych poděkovat děvčatům z bufetu (Hana Galatíková, Jitka Víchová a Bára Studená), za perfektní fungování bufetu, dle názoru cizích účastníků ,(kde jste sebrali takové profíky do bufetu).    

Chtěl bych poděkovat pokladní turnaje, Boženě Wilkové, za naprosto bezchybný chod pokladny.   

 Chtěl bych poděkovat rozhodčím z našeho šermířského oddílu (Jiří Wilka a Zdeněk Hynek), za výborné rozhodování ( za celý turnaj nebyl vznesen žádný protest.    

Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří přispěli do bufetu, svými kulinářskými výrobky ( vše se snědlo ).    

Chtěl bych poděkovat všem závodníkům, šermířům z našeho oddílu (Vendula Maloňová, Silvie Hluchá, Zdeněk Maloň, Zdeněk Dřímal, Martin Vrla, Marek Bukovský, Robert Drozd, Pavel Salajka  a   Zdeněk Traub), za výborné šermířské výkony, které jsou předzvěstí k výborným umístěním na blížícím se Mistrovství České republiky v šermu veteránů v Mostě.     Chtěl bych poděkovat, fotografům na turnaji (Jiří Pekárek, Zdeněk Hynek, Bára Studená a Jiří Planička), za kvalitní obrazovou dokumentaci turnaje.    

Chtěl bych poděkovat, lékařské službě na turnaji (Pavel Salajka a Táňa Traubová), určitě skvěle připravená, nemusela naštěstí řešit žádný úraz.

A na závěr, dovolte, abych poděkoval za sebe i za výbor klubu Sportovního šermu Zlín, všem, těm, kteří tou mravenčí prací ( Dorotka Víchová, Ivan Vícha, Ema Víchová, Jan Burk, Filip Burk, Dalibor Burk, Zdeněk Maloň, Zdeněk Dřímal, Zdeněk Hynek, Zdeněk Traub, Norbert Pelc, Marek Bábíček, Marek Bukovský, Robert Drozd, Pavel Salajka, Jiří Wilka, Božena Wilková, Táňa Traubová, Jitka Víchová, Bára Studená, Hana Galatíková, Karel Hůta, Lucie Hůtová, Ilja Opavský, Silvie Hluchá, Martin Vrla), pomohli, aby vše bylo včas připraveno, včas ulklizeno, aby vše fungovalo, ke spokojenosti všech účastníků turnaje, ( osobně se s pochvalou vyjádřili zástupci klubů Orel Hradec Králové,  Dukla Praha, Sokol Brno I, Lokomotiva Plzeň, Lokomotiva Teplice, Klub šemu Snina ( Slovensko ), Jiskra Havlíčkův Brod, Dukla Olomouc, Slávia Uherské Hradiště ), aby se všichni účastníci k nám na další turnaj vrátili, ještě ve větším počtu.  

Moc děkujeme!!!    

Za výbor klubu Sportovního šermu Zlín,   Zdeněk Traub

Odkazy na výsledky a fotografie jseu v oddílu Sportovní kalendář klubu

Vánoční pohár 11.ročník Zlín 29.11.2014

V sobotu 29.11.2014, v šermírně klubu Sportovního šermu Zlín, proběhl již 11. ročník oddílového turnaje v šermu fleretem, kordem a šavlí. V šermu fleretem byli účastníci rozděleni do karegorií, mládež a dospělí, v šermu kordem šermovali dospělí a mládež dohromady a v šermu šavlí rovněž šermovali dospělí a mládež dohromady. Pro větší atraktivitu soutěže jsme přizvali do turnaje i šermíře dalšího zlínského klubu a to šermíře KŠ SK Zlín.

Turnaj proběhl v přátelském sportovním zápolení, pěkné předvánoční atmosféře a vítězové turnaje, si odnesli pěkné poháry a drobné dárky. Všichni účastníci turnaje obdrželi diplomy. Z výsledků turnaje :

Fleret mládež
1. VÍCHOVÁ Dorota Sportovní šerm Zlín
2. ONDRUŠEK Martin KŠ SK Zlín
3. BERKA Jiří KŠ SK Zlín
4. VOBOŘIL Martin KŠ SK Zlín
5. BELLAY Tomáš Sportovní šerm Zlín
6. VÍCHA Ivan Sportovní šerm Zlín
fleret mládeže
Kord dospělí
1. ONDRŮŠEK Radovan KŠ SK Zlín
2. BUKOVSKÝ Marek Sportovní šerm Zlín
3. DROZD Robert Sportovní šerm Zlín
4. NAVRÁTIL Eduard Sportovní šerm Zlín
5. BURK Jan Sportovní šerm Zlín
6. BURK Filip Sportovní šerm Zlín
7. MALOŇ Zdeněk Sportovní šerm Zlín
8. BELLAY Tomáš Sportovní šerm Zlín
9. NAVRÁTIL Jakub Sportovní šerm Zlín
10. DŘÍMAL Zdeněk Sportovní šerm Zlín
11. JAKEŠOVÁ Blanka Sportovní šerm Zlín
kord
Fleret dospělí

1. ONDRŮŠEK Radovan KŠ SK Zlín
2. TRAUB Zdeněk Sportovní šerm Zlín
3. GALÍKOVÁ Markéta KŠ SK Zlín
4. JAKEŠOVÁ Blanka Sportovní šerm Zlín
5. MALOŇ Zdeněk Sportovní šerm Zlín
fleret
Šavle dospělí

1. DROZD Robert Sportovní šerm Zlín
2. BUKOVSKÝ Marek Sportovní šerm Zlín
3. NAVRÁTIL Eduard Sportovní šerm Zlín
4. BURK Jan Sportovní šerm Zlín
šavle

 

Fotogalerie z turnaje je v oddílu Galerie foto nebo ZDE

Vánoční pohár 11. ročník - oddílový turnaj

Disciplína : fleret, mládež, ( dívky a chlapci společně )
kord, fleret, šavle, chlapci a senioři ( muži a ženy ) společně

Věkové kategorie : mládež do 18 let
senioři, bez omezení věku

Místo turnaje : malá tělocvična ( Aula ), SPŠ Zlín , sobota 29.11. 2014
Zahájení : 8:00 hodin – 18:00 hodin
Ředitel turnaje : Ing. Zdeněk MALOŇ, tel : 724 977 404

Podrobné propozice ve formátu *PDF