Stručná historie sportovního šermu ve Zlíně

Oddíl sportovního šermu v našem městě již existoval v roce 1927, pak asi po tříleté přestávce byl znovu obnoven. V roce 1931 však vinou nedostatku cvičitelů zanikl. Po tomto obtížném období začala do Zlína dojíždět jako cvičitel šermu legendární postava československé armády, štábní kapitán Robert Tvarůžek, lektor šermu na Vysokém učení technickém v Brně.

Sebelepší cvičitel však nemůže udržet šermířský oddíl nebo klub, není-li k dispozici skupina obětavých nadšenců a organizátorů, kteří jsou pro věc zapáleni.

Až v roce 1944 se skupina takových nadšenců rozhodla znovu založit šermířský oddíl ve Zlíně. Po propagačním vystoupení šermířů SK Slavie Praha byla svolána ustavující schůze šermířského oddílu ve Zlíně.

Od tohoto roku šermířský oddíl ve Zlíně nepřetržitě funguje až do dnešní doby. Za své existence vystřídal několik názvů ( Šermířský odbor S. K. Baťa Zlín, Sokol Botostroj Zlín, Sokol Svit – šermířský oddíl, Jiskra Gottwaldov, TJG – oddíl šermu).

V roce 1990 dochází opět ke změně názvu – a to z Tělovýchovné jednoty na SK Zlín – klub šermu. Ve všech těchto obdobích oddíl šermu vychoval vynikající šermíře, a to jak na krajské úrovni tak i několik mistrů republiky.

V roce 2004 se od původního oddílu oddělila skupina starších šermířů a založila nový oddíl pod názvem ASPV SK Zlín – oddíl šermu.

Postupem času oddíl šermu ASPV SK Zlín musel přehodnotit své priority a to zvláště ve věkovém složení členské základny. Do oddílu začali přicházet mladší zájemci o šerm, včetně dětí.

Postupem času již členům oddílu nestačilo pouhé šermování mezi sebou, ale chtěli se zúčastňovat i turnajů organizovaných ČŠS. Vzhledem k zaměření ČASPV, která není členem ČSTV a proto nemá v náplni činnosti výkonnostní sport a také proto, že VV ASPV SK Zlín neměl pro tuto činnost dostatek pochopení, se v prosinci 2010 většina členů oddílu šermu ASPV SK Zlín rozhodla opustit ASPV SK Zlín a oddíl přetransformovat do občanského sdružení pod názvem Sportovní šerm Zlín.

Dne 15.12. 2010 byl klub Sportovního šermu Zlín zaregistrován MV ČR jako samostatný sportovní klub s právnickou subjektivitou a následně byl zaregistrován jako řádný klub ČŠS.

Náš šermířský klub sdružuje šermíře všech věkových kategorií, od žáků, juniorů, seniorů, až po veterány a organizuje jejich výcvik v šermu ve všech zbraních - fleretu, šavli i kordu .

Trénujeme 2x týdně, v pondělí od 17.00 hodin do 18.30 hodin a ve čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin v malé tělocvičně Střední průmyslové školy Zlín na třídě Tomáše Bati 4187.

Náš sportovní klub disponuje kvalitním kádrem trenérů pro výuku zájemců o sportovní šerm.

Naši šermíři se zúčastňují turnajů organizovaných ČŠS a turnajů pořádaných Českou veteránskou asociací.

Jsme sportovní klub otevřený pro zájemce o šerm ve všech věkových kategoriích.

Rádi mezi námi přivítáme bývalé šermíře i veterány, kteří prošli sportovním šermem jak ve Zlíně, tak i v jiných šermířských klubech v ČR.

Náš klub si váží všech bývalých i současných šermířů, kteří se zasloužili o zlínský šerm a o jeho propagaci jak společenskou, tak i sportovní.